Konsulttjänster

Här är ett urval av de konsulttjänster jag kan hjälpa er med.

Läs gärna min konsultprofil om du vill veta mer om vad jag gjort tidigare eller kontakta mig på per-ake.olsson@headwise.se alternativt på mobilen: +46706278294 så berättar jag mer.

Strategi- och konceptutveckling

webbstrategiJag har lång erfarenhet av att jobba med digitala strategier från ledningsgruppsarbete på två av Sveriges största mediebolag, DN och TV4. Min kombination av analytiskt och strategiskt tänkande, teknisk förståelse och kunskap om allt som rör webb gör att jag kan se nya lösningar och möjligheter när en traditionell verksamhet måste förändras och utvecklas för att överleva i en digitaliserad värld. En värld där alla företag plötsligt blir medieföretag.

Men en strategi som innehåller ”Vad ska ni göra” är värdelös utan ett ”Hur ska ni göra det”. En strategi är bara värd något om den är så konkret att den också kan utmynna i förändringsprojekt. När jag arbetar med strategier översätter jag alltid visionerna till konkreta förändringsförslag och jag tar också ansvar för att initiera och driva de förändringar som vi har kommit fram till om du som kund vill ha hjälp med det.

Projektledning och teknisk projektledning

Ett webbprojekt börjar oftast med några skisser eller en övergripande strategiskt vision. Att omvandla det till ett konkret utvecklingsprojekt och driva det i mål utan att kostnaderna blir höga kräver lång erfarenhet och en förståelse för hur man utvecklar webb och mobila applikationer. Under mina 15 år i branschen har jag framgångsrikt drivit många stora och komplicerade digitala projekt. Den erfarenheten gör att du som kund kan känna dig trygg med att projektet drivs så kostnadseffektivt som möjligt och att du som kund hela tiden har kontroll över viktiga beslut som påverkar budget och tidplan.

projektledningJag identifierar snabbt vilka frågor jag behöver ställa och vilka beslut som måste fattas för att avgränsa projektet och driva processen framåt. Samtidigt är jag van vid att kraven ändras på vägen och ser det som en naturlig del av ett webbprojekt.

Webbprojekt innehåller i princip alltid en stor del teknikutveckling och för att lyckas behöver man som projektledare både ha verksamhetskunskap och stor teknisk förståelse. Jag har en bakgrund som journalist och har drivit strategiskt arbete i ledningsgrupper både på DN och TV4. Samtidigt har jag ett stort teknikintresse och har utvecklat i olika programspråk själv. Den kombinationen gör att jag kan agera som översättare mellan verksamhet och teknik och överbrygga de kommunikationsproblem som ofta gör att projekten blir dyra, försenade eller helt enkelt aldrig går riktigt i mål.

Jag är inte en projektledare som ritar GANTT-schema eller predikar RUP. Istället för att fastna i en metod anpassar jag sättet att leda till vilka människor och förutsättningar jag har att arbeta med. Jag är väldigt målinriktad och ser till att driva processen och besluten framåt på det sätt som passar situationen bäst. I grunden tillämpar jag ett så kallat agilt projektledarskap med korta iterationer och täta avstämningar, men hur det ser ut varierar från fall till fall.

Beställarstöd

bestallarstod2Under mina år på DN och TV4 har jag upphandlat allt från system och tjänster till utvecklingsprojekt och konsultuppdrag. Ett skickligt beställarjobb är grunden för en framgångsrik digital satsning. När ni anlitar mig får ni tillgång till hela mitt stora kontaktnät och min erfarenhet av konsultbolag och tjänsteföretag. Det sparar både tid och pengar för er.