Konsultprofil/CV

Sammanfattning

Jag har 15 års erfarenhet av att driva stora webbutvecklingsprojekt på bland annat Dagens Nyheter och TV4. Många av projekten jag har lett har varit stora, komplicerade och tidspressade. Jag har som anställd suttit med i ledningsgruppen för nya medier på både DN och TV4 och har varit en nyckelperson i arbetet med att ta fram och förverkliga organisationernas webbstrategier.

Sedan augusti 2008 driver jag eget och konsultar som strateg och projektledare och har drivit uppdrag som t.ex berör digitala betaltjänster, video och streaming, mobila applikationer och IP-TV.

Jag  är mycket bra på att driva processer och se till att beslut blir fattade och försöker i alla sammanhang se och föreslå lösningar istället för att fastna i problem. Jag har stor erfarenhet av att leda och prioritera projekt utifrån affärsmässiga mål och hitta kreativa vägar för att uppnå målen. Jag är också van vid att hantera att krav ständigt förändras under projektets gång och ser det som en naturlig del av processen.

Som person är jag målinriktad och orädd och trivs med att ta mycket ansvar och att leda arbetsgrupper.

Kontakt

Telefon: +46706278294
Mail: per-ake.olsson@headwise.se

Uppdrag och anställningar

1304-pågående Projektledning EFN/Handelsbanken TV

I uppdraget ingår projektledning av arbetet med att ta fram nästa generation av det som tidigare vara Handelsbanken TV och numera är EFN.se. Uppdraget innefattar att koordinera och leda externa utvecklingsresurser, redaktion och bankens anställda samt att planera och genomföra nylanseringen och vidareutveckling av den responsiva TV-sajten.

1212-1306 Inhyrd CTO Bazooka

Uppdraget innebar att ha rollen som CTO på Bazookas när ordinarie CTO var pappaledig. I uppdraget ingick att bistå med teknisk kompetens och senior projektledning i Bazookas projekt.

1206-1210 Pappaledig

1105-1206 Produktägare TV4Play

I uppdraget ingick att koordinera och leda utvecklingen av TV4Play. Det innebär att prioritera utvecklingsprojekten, ansvara för utvecklingsbudget, hålla i kontakterna med webbyrå och agera beställare mot teknikavdelningen.
En viktig del av arbetet var att analysera den besöksstatistik som fanns tillgänglig i bland annat Google Analytics och utifrån den föreslå, genomföra och följa upp förändringar.
Ett av delprojekten innebar att förenkla köpflödet för TV4 Play Premium för att öka konverteringen. Ett annat delprojekt innebar att öka konsumtionen och därmed reklamvisningarna på tjänsten genom att erbjuda fler ingångar till konsumtion direkt från förstasidan. Bägge dessa förändringar är lanserade och används på TV4 Play för tillfället.
Under perioden tog vi också fram en lösning för att kunna sända webbspecifik reklam i livesändningar som användes under Hockey-VM.
Uppdraget omfattade också att effektivisera utvecklingsprocessen för TV4 Play och att gå från stora och svårbemästrade projekt till att driva utveckling i små steg med täta leveranser.

1201-1206 Projektledning nya Mp.se

I uppdraget ingick projektledning av de inledande faserna i arbetet med nya Mp.se. Budgeten för den nya webbplatsen var begränsad men förväntningarna från kunden var höga. Arbetet innebar att ta fram en realistisk målbild och ambitionsnivå som Miljöpartiet och webbyrån Oktavilla kunde enas om och dessutom handla upp en tekniska partner som kunde implementera sajten.

1010-1104 Pappaledig

0912-1009 Strategiarbete och projektledning av TV4Play

Arbetet med TV4Play inkluderade strategiarbete för sammanslagningen av TV4:s betaltjänst Anytime och den välbesökta TV4Play. I projektet ledde jag arbetet med att ta fram strategin för betalpaketeringen TV4Play Premium och arbetet med att  integrera betaltjänsten som en del av TV4Play utan att det påverkade omfattningen och besöksantalet på gratistjänsten. I arbetet ingick att upphandla webbyrå och driva koncept och designarbetet tillsamman med dem för att sedan projektleda implementationsarbetet ur verksamhetens perspektiv. Under projektet bytte vi också teknisk plattform för TV4Play och migrerade den till Ruby on Rails och drift på molntjänsten Heroku.

0909-0911 Projektledning katalogföretag i internetbranschen

Projektledning och upphandling av ett större system. Projektet är inte lanserat ännu och därför hemligt.

0909-0910 Förstudie ny sajt för en stor medieaktör

Projektet är inte lanserat och därför hemligt.

0904-0906 Projektledning TV4 för Com Hems IP-TV satsning

I maj 2009 lanserade Com Hem sin nya IP-TV satsning för ett begränsat antal kunder i Linköping. Tjänsten ger möjlighet för att titta på TV-program och filmer on demand men också att starta om och pausa i ett program som sänds. Under hösten ska tjänsten lanseras för en större publik.
Jag projektledde arbetet på TV4 och ansvarade för att hålla i kontakten med Com Hem och att TV4:s krav tillgodosågs i deras  lösning. Jag ledde också arbetet med att ta fram arbetsflöden och automatiserade tekniska flöden i TV4:s system. Arbetet var klart i tid och höll budget.

0904-0906 DN Mobilt

DN:s mobilsajt har länge varit en nästan identisk spegling av innehållet DN.se och det har varit omständigt att arbeta med unikt material för mobilen. Under våren 2009 projektledde jag arbetet med att ta fram en lösning som gör att mobilredaktionen kan arbeta självständigt med mobilsajten samtidigt som de automatiskt drar nytta av de uppdateringar som görs på DN.se. Arbetet omfattade kravanalys, funktionsspecifikation, beslutsunderlag och arbetsledning av Polopolyutvecklare. Projektet lanserades enligt tidplan och höll budget.

0808-0903 TV4 Replay och streamingupphandling

I januari 2009 lanserade TV4 sin första flashbaserade videotjänst TV4 Replay som senare blev TV4 Play. Jag ledde arbetet med att ta fram en ny videospelare inklusive integrering av Videoplazas annonsmodul som gav nya interaktiva annonsmöjligheter.
Jag ledde också arbetet med att förändra TV4:s videosystem för att kunna producera flashvideo. Projektet involverade resurser från flera företag baserade både i Sverige, Norge och Storbritannien.
Parallellt genomförde jag en stor upphandling av ny streamingleverantör för TV4. Leverantörerna var till största delen internationella och kontakter och förhandlingarna skedde i huvudsak på engelska. Valet föll till sist på Akamai som är en stor och erfaren internationell aktör.

0701 – 0807 Utvecklingsansvarig nya plattformar TV4

Under min tid på TV4 ansvarade jag för arbetet med att byta Content Management system på företagets webbsajter. Bytet skedde från ett egenutvecklat Microsoftbaserat system till det javabaserade Polopoly. Samtidigt ledde jag arbetet med att lansera ett flertal nya stora sajter på den nya plattformen (se nedan) Jag ansvarade för upphandling och projektledning av konsulter, kravhantering gentemot beställare och hade också budgetansvaret för den tekniska utvecklingsbudgeten för TV4 Nya Medier. I dag har TV4 en teknisk lösning som gör att de snabbt och till en låg kostnad kan lansera nya sajter.

0803-0805 Fotbollskanalen.se

Inför Fotbolls-EM nylanserades Fotbollskanalen.se och migrerades till Polopoly. Jag ansvarade för kravhantering och kontakten med de redaktionella beställarna och projektledde implementationsarbetet. Projektet lanserades i tid, höll budget och klarade den stora anstormning av besökare som sajten hade under EM.

0709-0803 TV4.se och TVPlaneten.se

Jag ledde arbetet med att migrera TV4.se och TVPlaneten.se till Polopoly. Samtidigt gjordes en total redesign av TV4.se. Jag höll i kravhantering och ledde arbetet med att ta fram en arkitektur och ett generellt och skalbart mallsystem som skulle återanvändas i senare projekt. Jag projektledde också hela implementationsprojektet och hade budgetansvar för utvecklingsarbetet.

0709-0712 TV4 Anytime

Arbetet innefattade upphandling av plattform för TV4:s rörliga material och att ta fram kravspecifikation för TV4:s nylansering av video-on-demand-tjänsten TV4 Anytime, samt projektledning av det tekniska implementationsarbetet som gjordes gemensamt av resurser från TV4 och TV2 i Norge. Projektet lanserades enligt tidplan och höll budget. Efter lanseringen har antalet prenumeranter på tjänsten mer än fördubblats.

0701-0705 TV4Nyheterna ochTV4Vädret

När jag började på TV4 var arbetet med TV4Nyheterna.se och TV4Vädret.se redan påbörjat, men det hade inte haft den progress som TV4 förväntat. Jag fick ta över uppdraget och lyckades driva projekten i mål på kort tid. Arbetet skedde under stor press från de interna beställarna och krävde väldigt hård prioritering och ett mycket aktivt projektledarskap. TV4Nyheterna och TV4Vädret var de två första sajterna TV4 lanserade på Polopolyplattformen.

2002-2006 Teknisk chef DN.se

Jag var under fyra år ansvarig för den tekniska utvecklingen av DN.se. Rollen innefattade budgetansvar för hela den tekniska utvecklings- och driftsbudgeten. Jag ansvarade också för all konsultupphandling och teknisk kravställning. Under den här tiden satt jag med i ledningsgruppen för Nya Medier på DN och var en drivande kraft i strategi och utvecklingsarbetet. Jag hade en ledande roll, antingen som beställare eller projektledare, i alla utvecklingsprojekt som berörde Nya Medier, och var mycket aktiv i arbetet med att driva utvecklingen av DN:s internetverksamhet framåt, både när det gällde tekniska och redaktionella frågor. Nedan följer ett litet urval av de större projekt som jag drev:

2006 DN:s mobilsajt

Under hösten 2006 lanserade DN sin nya mobiltjänst. Jag ledde processen med att ta fram tjänsten hela vägen från design till upphandling och genomförande av den tekniska implementationen.

2006 Nytt sök på DN.se

Jag ledde arbetet med att ta fram ett nytt sök för DN.se med avancerade funktioner som mejl- och RSS-bevakningar av sökningar och möjligheter att bläddra i artiklar per datum. Jag ledde hela processen inklusive det konceptuella arbetet, designarbetet och den tekniska implementationen.

2005 Redesign av DN.se

Under 2005 gjorde DN.se en större förändring av designen på sajten. Jag satt i styrgruppen för hela projektet och ledde arbetet med att anpassa de tekniska systemen för den nya designen och att skriva om mallarna för att de skulle bli flexibla och lättare att anpassa för framtida designändringar.

2004 OS 2004

Jag ledde det tekniska arbetet som bland annat inkluderade automatisk import av resultat och nya redaktionella mallar inför OS i Aten 2004. Under spelen ledde Jag redaktörernas och reportrarnas arbete med sajten.

2002-2003 Redesign DN.se

Under 2002-2003 genomförde DN en omfattande redesign av sin webbsajt. Jag satt med i projektets styrgrupp och deltog i projektet från det att det inleddes med upphandling av webbyrå tills lansering av sajten på våren 2003. Under projektet bytte DN:s webbredaktion arbetssätt och började använda Content Management verktyget Polopoly fullt ut. Jag ledde arbetet med att ta fram ändamålsenliga mallar tillsammans med redaktionen och styrde samtidigt javautvecklarnas implementation i Polopoly.

1998-2002 Redaktör/webbmaster DN.se

Jag inledde sin tid på DN som redaktör på DN.se. Under den här tiden hade han helhetsansvar för flera stora webbsatsningar som VM i fotboll 2002, OS i Sydney 2000, DN Fotboll 1999 och Riksdagsvalet 1998. Samtliga var framgångsrika och lockade mycket besökare.

Utbildningar

2006 Javaprogrammering 5-10 p Mittuniversitetet
2001-2002 Fristående kurser 20 p, Datavetenskapliga programmet
1997-1998 Journalistlinjen i Skurup
1992-1995 Förskollärare Lärarhögskolan i Malmö
1983-1987 Tekniskt gymnasium, Pauliskolan i Malmö
Diverse kurser för projektledare och beställare

Språk

Svenska, modersmål
Engelska i tal och skrift

Referenser

Referenser lämnas på begäran