Per-Åke Olsson
Leg psykolog i Vasastan

Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykodynamisk terapi och behandling i privat regi. Mottagningen ligger centralt i Stockholm vid Tegnérlunden på gränsen mellan Norrmalm och Vasastan, nära T-banestationerna Hötorget, Rådmansgatan, Odenplan och T-Centralen. Vi kan även ses via videosamtal.
Kontakta gärna mig för att boka en tid eller för att få mer information om hur vi kan lägga upp en terapi tillsammans.

Per-Åke Olsson - Privatpraktiserande psykolog i Vasastan Norrmalm

Vad kan vi arbeta med i en psykoterapi

Till mig kan du komma för proffesionellt samtalsstöd, psykoterapi eller coachande samtal. Det kan handla om stöd i en svår livssituation eller kris, eller hjälp att hantera mer långvariga psykiska problem eller psykisk ohälsa.

Under våra första samtal kommer vi överens om vad vi ska fokusera på. Nedan finns några exempel på vad vi kan arbeta med i terapin:

  • Relationsproblem, otrohet och relationsmönster
  • Stress och utmattning
  • Nedstämdhet, tomhet och depression
  • Ångest och oro
  • Sorg, traumatiska minnen och händelser

Om mig

I mina terapier utgår jag från ett psykodynamiskt synsätt (PDT).  I en samtalsterapi försöker vi förstå hur dina omedvetna strategier för att hantera svåra känslor och tankar påverkar ditt liv, så att du kan välja att förändra dem. 

Jag har tidigare arbetat med utredning och samtalsbehandling i vuxenpsykiatrin.
Per-Åke Olsson, legitimerad psykolog

Kontakta mig

Telefon

070-6278289

Boka tid

Telefontid

E-post

kontakt@perakeolsson.se

Mottagning

Drottninggatan 106
11160 Stockholm

Medlem i Boka psykolog

Vanliga frågor om att träffa psykolog

Legitimerad psykolog är en skyddad titel. Det är enbart psykologer som examinerats efter fem års högskoleutbildning och därefter genomgått ett års praktiskt arbete under handledning som kan kalla sig legitimerad psykolog. Detta är reglerat enligt svensk lagstiftning och det är Socialstyrelsen som utfärdar psykologlegitimationen

Min verksamhet som privatpraktiserande psykolog regleras av patientsäkerhetslagen. Det innebär att jag för journal, men det vi pratar om skyddas av sekretess och tystnadsplikt. Enbart jag har tillgång till journalanteckningarna och journalsystemet är helt fristående från din övriga sjukvårdsjournal. Du kan också när som helst begära att få läsa din journal. Jag arbetar under tillsyn av IVO och Socialstyrelsen.

Jag utgår från ett psykodynamiskt arbetssätt (pdt). Grundtanken inom psykodynamisk teori är att mycket av vårt känsloliv är omedvetet, automatiskt och något vi har svårt att reflekterar kring på egen hand. Ändå styr det mycket av våra liv och kan leda till t.ex. svårigheter i nära relationer, bristande självkänsla eller en känsla av meningslöshet som ofta i sin tur leder till nedstämdhet, oro eller ångest.
I en terapin arbetar vi med att förstå hur dina omedvetna känslomässiga reaktioner påverkar ditt liv, så att du kan välja att förändra och bryta de mönster som hindrar dig att leva det livet du vill leva. 

Jag är inte bunden till en specifik metod, men ofta återkommer jag till modernare psykodynamiska korttidsmetoder som affektfokuserad terapi (t.ex. ISTDP och AEDP) eller dynamisk interpersonell terapi (DIT). Gemensamt för metoderna är att de vilar på anknytningsteori, men fokuserar på hur anknytningsmönster och anknytningstrauman ställer till problem här och nu. Att koppla problemen till t.ex. barndom kan vara viktigt för att förstå sig själv, men det är inte där tonvikten ligger.

Det är väldigt olika, och beror mycket på vilken typ av problem du brottas med och hur mycket tid du själv är beredd att lägga, men det finns inget egenvärde i en lång samtalsterapi. Det här är något vi kan diskutera i inledningen av terapin och vi kan också arbeta med tidsbegränsade upplägg om vi kommer överens om att det passar.

Tillgången till samtalstider varierar, men just nu finns lediga tider. Boka gärna en telefontid eller hör av dig via mail eller telefon så ser vi hur vi kan lösa det. Jag kan vara svår att nå på dagarna, men jag återkommer till dig när jag har möjlighet om du pratar in ett meddelande på telefonsvararen.
Vi inleder med ett kortare telefonsamtal, som givetvis är kostnadsfritt, innan vi bokar en samtalstid.


Ett besök och ett videosamtal är vanligtvis 45 minuter. Ibland bokar jag dubbel tid vid första bedömningssamtalet för att vi ska få gott om tid hinna lära känna varandra och prata om vad du vill fokusera på i samtalsterapi. Men det är något vi i så fall avtalar när vi bokar första samtalstiden.

Det går bra att ses digitalt via video också om det passar dig bättre. Det är också möjligt att kombinera fysiska träffar med digitala samtal om du inte har möjlighet att komma varje gång.

Ett samtal kostar 1200 kr. Det gäller både fysiska besök och videosamtal. Många hemförsäkringar erbjuder ett antal samtal hos psykolog vid t.ex. en kris. Då faktureras försäkringsbolaget direkt enligt särskild taxa. Kontakta gärna mig om det är aktuellt i ditt fall.