Privat psykolog i Vasastan

Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykodynamisk samtalsterapi i privat regi. Mottagningen ligger centralt i Stockholm vid Odenplan i Vasastan på Norrmalm. Vi kan även ses via videosamtal.
Jag erbjuder också handledning för arbetsgrupper och chefsstöd.
Kontakta gärna mig eller boka en kostnadsfri telefonkonsultation för att få mer information om hur vi kan lägga upp en kontakt eller samtalsterapi tillsammans.

Per-Åke Olsson - Privat psykolog i Vasastan & Norrmalm, Stockholm

Samtalsterapi

I en psykodynamisk samtalsterapi undersöker vi tillsammans hur dina omedvetna relationsmönster och känslomässiga reaktioner påverkar ditt mående och hindrar dig i ditt liv.

Läs mer om samtalsterapi

Krisstöd

När du går igenom en kris kan det vara svårt att förstå och hantera känslor och reaktioner. Som psykolog har jag kunskap om krisreaktioner och kan hjälpa och stötta dig igenom en svår tid.

Läs mer om krisstöd

Föräldrastöd

Som förälder hamnar du i situationer som kan väcka starka känslor och leda till svårlösta konflikter. Tillsammans kan vi jobba med hur du bättre kan förstå och möta ditt barn.

Läs mer om föräldrastöd

Handledning

Jag handleder arbetsgrupper inom t.ex. vård, omsorg, socialtjänst och skola. Jag erbjuder också individuell chefshandledning för att du ska utvecklas och växa som chef.

Läs mer om handledning

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och arbetar utifrån psykodynamisk grund.

Det innebär att jag inte fokuserar enbart på symtom, utan främst på att förstå vad som ligger bakom dem. Det för att kunna åstadkomma en förändring som håller i längden.

Det gäller i allt mitt arbete, från psykoterapier till handledningar.

Per-Åke Olsson, privat psykolog i Vasastan, Stockholm  

Lämna ett meddelande

Använd gärna formuläret så hör jag av mig via mail eller SMS för att komma överens om en tid då du vi kan höras per telefon. Jag sätter av tid varje dag för att svara de som sökt mig.

Telefon

070-6278294

Boka tid

Kostnadsfri telefonkonsultation

E-post

kontakt@perakeolsson.se

Mottagning i Vasastan

Dalagatan 23
11324 Stockholm

Nära T-bana Rådmansgatan, Hötorget, Odenplan och T-Centralen

Odenplan (100 m)
T-Centralen (2 km)

Vanliga frågor om att träffa psykolog privat

Legitimerad psykolog är en skyddad titel. Det är enbart psykologer som examinerats efter fem års högskoleutbildning och sedan genomgått ett års praktiskt arbete under handledning som kan kalla sig legitimerad psykolog. Detta är reglerat enligt svensk lagstiftning och det är Socialstyrelsen som utfärdar psykologlegitimationen

Mitt jobb som privat psykolog regleras av patientsäkerhetslagen och jag arbetar under tillsyn av IVO och Socialstyrelsen. Det innebär att jag för journal, men att det vi pratar om skyddas av sekretess och tystnadsplikt. Enbart jag har tillgång till journalanteckningarna och journalsystemet är helt skilt från din övriga sjukvårdsjournal. Du kan också när som helst begära att få läsa din journal.

Tillgången till samtalstider varierar, men just nu finns tider inom ett par veckor. Boka gärna en telefontid eller hör av dig via mail eller telefon så ser vi hur vi kan lösa det. Jag kan vara svår att nå på dagarna, men jag försöker återkomma samma dag om du lämnar ett meddelande. Vi inleder med ett kortare telefonsamtal, som givetvis är kostnadsfritt, innan vi bokar en samtalstid.

Det går bra att ses digitalt via video också om det passar dig bättre än att komma till mottagningen vid Odenplan i Vasastan på Norrmalm. Det går också att kombinera fysiska träffar med videosamtal om du inte har möjlighet att komma varje gång. Föräldrastöd fungerar ofta bra via telefon också om det passar dig bäst.

Besök hos privat psykolog omfattas inte av sjukförsäkringssystemet och högkostnadsskyddet, men kräver inte heller remiss eller diagnos. Ett samtal på 45-50 minuter för kostar 1200 kr för privatpersoner Det gäller för psykoterapi och kris- och föräldrastöd och oavsett om vi ses fysiskt, via videosamtal eller hörs via telefon.

Många hemförsäkringar täcker ett antal samtal hos privat psykolog vid t.ex. en kris. Då faktureras försäkringsbolaget direkt enligt särskild taxa. Kontakta gärna mig om det är aktuellt i ditt fall.

Tjänster till företag som handledning och chefsstöd avtalas separat.

En privat samtalsterapi kan handla om många olika ämnen, men saker som ofta återkommer är:

  • Nedstämdhet och känslor av meningslöshet och tomhet
  • Ångest och oro
  • Relationsproblem som otrohet eller problematiska relationsmönster
  • Låg självkänsla och svårigheter att stå för behov och känslor
  • Traumatiska händelser och känslomässigt svåra minnen

Jag utgår från ett psykodynamiskt arbetssätt (pdt). Grundtanken inom psykodynamisk teori är att mycket av vårt känsloliv är omedvetet, automatiskt och något vi har svårt att reflekterar kring på egen hand. Ändå styr det mycket av våra liv och kan leda till t.ex. svårigheter i nära relationer, bristande självkänsla eller en känsla av meningslöshet som ofta i sin tur leder till nedstämdhet, oro eller ångest.
I en terapin arbetar vi med att förstå hur dina omedvetna känslomässiga reaktioner påverkar ditt liv, så att du kan välja att förändra och bryta de mönster som hindrar dig att leva livet som du vill. 

Jag tror inte att det finns en metod som fungerar för alla utan försöker anpassa terapin efter vad som fungerar för dig, men jag är inspirerad av relationell terapi och modernare psykodynamiska korttidsmetoder som affektfokuserad terapi (t.ex. ISTDP och AEDP) eller dynamisk interpersonell terapi (DIT). Gemensamt för metoderna är att de vilar på anknytningsteori, men fokuserar på hur anknytningsmönster och anknytningstrauman ställer till problem här och nu. Att koppla problemen till t.ex. barndom kan vara viktigt för att förstå sig själv, men det är inte där tonvikten ligger.

I en samtalsterapi arbetar man ofta med känslor och relationsmönster som gett svårigheter i livet på många plan och under lång tid. En krisreaktion är i grunden en naturlig reaktion på att något traumatiskt och oväntat inträffar som ett dödsfall eller en skilsmässa. Känslorna kan kännas skrämmande och svåra, men med hjälp av någon som stöttar dig igenom krisen blir den akuta krisfasen sällan långvarig. Känslorna som sorg och ilska kan finnas kvar länge, men allt eftersom blir de lättare att hantera. Det gör att vi oftast inte behöver ses under så lång tid och att vi kan också kan glesa ut kontakten efterhand som du mår bättre.


Föräldrastöd innebär att vi arbetar med känslor och reaktioner som uppstår i relationen till ditt barn. Tillsammans försöker vi förstå dina och barnets upplevelser för att bryta onda cirklar och konflikter. Genom att inte fastna i att sätta etiketter på hur barnet ”är” utan försöka förstå vad barnet vill säga och kommunicera med sitt beteende kan vi hitta förhållningssätt som gör att du bättre kan bemöta ert barn och att hela familjen mår bättre.

Föräldrastöd kan läggas upp på olika sätt utifrån era behov och med en eller två föräldrar som deltar. Det varierar också hur ofta vi behöver ses. Oftast är det inte lämpligt att inkludera barnet i våra träffar utan att fokusera på föräldrarollen. Föräldrastöd lämpas sig också bra för videosamtal och går också bra att genomföra via telefon.

Jag erbjuder processhandledning för grupper. Det innebär att vi arbetar med processer i arbetsgruppen, t.ex. hur ni samarbetar och stöttar varandra eller om det finns underliggande konflikter som behöver redas ut. Det kan också handla om att få och ge stöd i arbetsuppgifter som väcker mycket känslor. Det är er arbetsgrupps behov som styr vad vi arbetar med under handledningen.

En chefshandledning kan också se mycket olika ut. Ibland handlar den om att hitta konkreta lösningar på problem du ställs för i ditt arbete, men den kan också handla om hur dina omedvetna relationsmönster ställer till det för dig som chef och då mer likna en terapi. Vi inleder vår kontakt med att definiera ett fokus om passar dig och utvärderar löpande att vi är på rätt väg.