Handledning och chefsstöd

Jag erbjuder processhandledning i grupp eller individuellt för t.ex. vård, skola och socialtjänst. I grupphandledningar är fokus att få tid att reflektera över det som händer i arbetsgruppen för att skapa ett sammansvetsat team men också att förbättra gruppens rutiner och arbete tillsammans. I en individuell handledning eller chefsstöd fokuserar vi istället på hur du reagerar i olika situationer på arbetet och hur vi kan arbeta med att nå dina mål.
Läs mer nedan eller kontakta gärna mig för att boka en tid eller för att få mer information.

Per-Åke Olsson - Privatpraktiserande psykolog i Vasastan Norrmalm

Grupphandledning – mer än ännu ett möte

I grupphandledningen utforskar vi hur ditt team fungerar tillsammans och vilket stöd ni behöver. Vi skapar en miljö där varje gruppmedlem får chansen att inte bara dela sina känslor, tankar och idéer, men också att lyssna, stötta och lära av varandra. I handledningen fokuserar på era utmaningar och arbetar tillsammans för att skapa ett mer sammansvetsat och tryggt team där ni vågar vara öppna och sårbara inför varandra.

När vi ses första gången diskuterar vi tillsammans vad vi sla fokusera på och hur vi ska lägga upp samtalen. Vi pratar också om sekretess och respektfullt bemötande, som är nödvändigt för att skapa trygghet och öppenhet. Handledningen kan fylla många olika syften och kan variera mellan grupper, men också mellan tillfällen vi ses. Ofta rör vi oss mellan återhämtning och stöd, problemlösning och att skapa ett tryggt och tillåtande arbetsklimat som ger utrymmer för varje medarbetare att växa och utvecklas.

Psykologisk trygghet i arbetsgruppen

Att etablera psykologisk trygghet inom gruppen är avgörande för att skapa ett framgångsrikt team eller arbetslag. Jag fokuserar på att bygga ett klimat där alla medlemmar känner sig trygga att uttrycka sig och dela sina tankar utan rädsla för negativa konsekvenser. Genom att uppmuntra öppen kommunikation och ömsesidig respekt, hjälper jag er att bygga en kultur där varje medarbetare känner sig värdefull och behövd. Detta leder till en arbetsplats där varje person känner större motivation i sitt arbete och delaktighet i att teamets arbete fungerar.

Återhämtning och känslomässigt stöd

Arbetet i vård och omsorg är ofta intensivt och känslomässigt krävande. Då blir grupphandledningen en viktig stund för att hämta kraft. Vi tar oss tid att stanna upp och reflektera över de dagliga utmaningarna. Handledningen blir en plats där ni kan dela era erfarenheter och känslor i en trygg miljö. Detta bidrar till att det blir lättare att hantera stress och en känsla av sammanhållning inom teamet där ni som kollegor kan stötta varandra.

Reflektion och problemlösning

Grupphandledningen kan också bli ett tillfälle att tillsammans tackla de praktiska utmaningar och frågeställningar som ert team står inför. I handledningen kan vi gemensamt reflekterar över och förbättrar era arbetsprocesser. Ofta är det ett konkret dilemma som leder vidare till diskussioner om hur man skulle kunna förändra rutiner. När arbetsgruppen får tid att prata ihop sig hittar de ofta själv lösningar på sina problem. I min roll som processhandledare driver jag diskussionen framåt genom att ställa frågor som öppnar för kreativa lösningar och ser till att allas röster blir hörda. Hela gruppens kompetens behövs och handledningen bidrar till en starkare känsla av gemensamt syfte och delat ansvar

Strukturerad problemlösning genom kollegial handledning

I en del grupper, särskilt i chefsgrupper eller team med medlemmar med likartade arbetsuppgifter och kompetenser kan det vara lämpligt att arbeta mer specifikt med kollegial handledning. Som handledare arbetar jag efter en strukturerad process som inte bara underlättar problemlösning, utan även stärker teamets förmåga att på sikt själva arbeta vidare med handledningen på egen hand.

Den kollegiala handledning börjar med att identifiera ett dilemma som någon av de enskilda medlemmarna står inför. Det kan vara allt från interpersonella konflikter och kommunikationsproblem till strategiska beslut eller förvaltning av resurser. Genom att tillämpa en strukturerad metod tar vi oss tid att utforska dessa dilemman från olika vinklar. Först när gruppen förstått problemet på djupet går vi vidare till att föreslå lösningar. Det ger deltagarna möjlighet att se saker ur nya perspektiv och att lära av varandras erfarenheter och insikter. Genom att tvingas ge fördjupa problem ordentligt genom frågor hamnar vi inte för fort i löningsfokus och öppnar för kreativa förslag och mer genomtänkta idéer.

Flexibilitet i handledningen

Varje team är unikt, och därför är flexibilitet och anpassning centrala aspekter i mitt tillvägagångssätt. Genom att förstå ert teams specifika behov och kultur, anpassar jag min handledning för att kunna ge det mest effektiva stödet. Behovet kan också variera mellan gångerna vi ses. Som processhandledare har jag ingen egen agenda för vad vi ska uppnå utan följer era behov. Oavsett om det är genom att utforska nya arbetsmetoder, ta itu med specifika utmaningar, eller bara ge stöd där det behövs, är min uppgift att hjälpa er framåt.

Tveka inte att kontakta mig för mer information eller för att boka en telefontid så kan vi diskutera hur vi kan skapa ett upplägg som passar er verksamhet.

Chefsstöd

I en individuell handledning som t.ex. chefsstöd fokuserar vi istället på hur du reagerar i olika situationer på arbetet. Jag har själv arbetet som chef och i arbetsledande positioner under många år. Det kombinerat med min psykologiska kunskap gör att jag kan förstå och analysera hur du kan förändra de problem som du ställs för i ditt arbete. Vårt arbete är ofta mer lösningsfokuserat än i en samtalsterapi, men ibland har problemen på arbetet kopplingar till andra problemområden i livet. Då år det viktigt att ge det utrymme i handledningen för att kunna förstå och förändra din situation på arbetet.

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykodynamisk samtalsterapi och handledning i privat regi. Jag utgår från Stockholm och min mottagning ligger vid Odenplan i Vasastan på Norrmalm Stockholm. Jag tar handledningsuppdrag i hela Sverige och vi kan även ses via videosamtal

Jag handleder både i skola, socialtjänst och vård och omsorg. Tidigare har jag också väglett familjehemsföräldrar i arbetet med placerade barn. Jag har även arbetat som chef och i arbetsledande positioner i mer än 15 år och har en gedigen erfarenhet av teamarbete och organisationsutveckling.

Per-Åke Olsson, legitimerad psykolog

Lämna ett meddelande

Använd gärna formuläret så hör jag av mig via mail eller SMS för att komma överens om en tid då du vi kan höras per telefon. Jag sätter av tid varje dag för att svara de som sökt mig.

Telefon

070-6278294

Boka tid

Kostnadsfri telefonkonsultation

E-post

kontakt@perakeolsson.se

Mottagning i Vasastan

Dalagatan 23
11324 Stockholm

Nära T-bana Rådmansgatan, Hötorget, Odenplan och T-Centralen

Odenplan (100 m)
T-Centralen (2 km)